ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Σ.·. Στ.·.  Προμηθεύς υπ’ αριθ. 37, εν Αν.·. Αθηνών                                     

Ημερομηνία  εγκαθιδρύσεως:  18 Φεβρουαρίου 1906
Η Στοά συνεδριάζει κάθε Τρίτη

Ιδρυτικά μέλη:

 •     Νάγος Σπυρίδων
 •     Φωτόπουλος Δημήτριος
 •     Ιωαννίδης Στέφανος
 •     Πλούμος Θεόδωρος
 •     Εργίνος Μιχαήλ
 •     Θεοδωρόπουλος Σπυρίδων
 •     Μιχαλόπουλος Νικόλαος

Σύντομο ιστορικό:

Κοιτίδα του ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ’’ υπήρξε η Στοά ‘‘Μαραθών’’.

Κατά τη συνεδρία της Στοάς ‘Μαραθών’’ της 15ης Μαΐου 1904, ανεφέρθη ότι επίσημος αντιπροσωπεία Βουλγαρικών Στοών θα επισκέπτετο την Στοάν. Εις αυτό, αντέδρασε εντονότατα ο Αδ. Ρήτωρ, πράγμα που προκάλεσε τη διαμαρτυρία του Σπ. Νάγου και άλλων αδελφών της Στοάς, με κατάληξη την αποχώρηση και το αίτημά τους, για δημιουργία νέας Στοάς. Της Στοάς του ‘Προμηθέως’’.

Η συνεδρία εγκαταστάσεως της Στοάς ‘Προμηθεύς’’ έλαβε χώρα την 18η Φεβρουαρίου 1906, ημέρα Κυριακή και ώρα 21:30. Ο εγκαθιδρυτικός λόγος του Σπ. Νάγου  σηματοδότησε την μέλλουσα πορεία της Στοάς και έθεσε τα αυστηρά οροθέσια της λεγομένης ‘‘ιδιαιτέρας παραδόσεώς’’ της, ως Εργαστηρίου μελέτης, προαγωγής και εφαρμογής των αρχών και των διδαγμάτων των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών φιλοσόφων.

Η Στοά ηργάζετο κυρίως τα Σαββατοκύριακα. Η συμμετοχή των μελών της στις πολεμικές εμπλοκές της περιόδου εκείνης, την ανάγκασε να τεθεί δύο φορές σε ανενεργό κατάσταση. Από τις 04/03/1919 λειτουργεί αδιατάρακτα μέχρι το 1941, οπότε ανέστειλε τις εργασίες της, όπως και όλες οι Στοές, λόγω της Γερμανικής Κατοχής.

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής υπήρξαν συναντήσεις των αδελφών της Στοάς. Υπό τον Ιωάννη Βασιλή συνέστησαν την αντιναζιστική οργάνωση ‘‘Φοίνιξ’’, της οποίας μανιφέστο απετέλεσε το βιβλίο του Αδ. Βασιλή ‘‘Τα ανθρώπινα δικαιώματα και αι φυσιοκρατικαί αυτών βάσεις’’, που εκδόθηκε το 1942.

Η Κατοχή είχε σχεδόν διαλύσει εκ βάθρων τον τεκτονικό ιστό και πολλοί αδελφοί εχρειάζοντο κατάρτιση και ενημέρωση. Η Μεγάλη Στοά τότε, συνέστησε Παντεκτονικά Φροντιστήρια και ανέθεσε στους Αδ. του Προμηθέως Αντ. Αδριανόπουλο και Ιωάν. Βασιλή τη διεξαγωγή των.

Οι ιδρυτές του «Προμηθέως» ξεδίπλωσαν επίσης μια νέα αντίληψη τεκτονικών εργασιών, χαρακτηριστικό στοιχείο της οποίας ήταν η άμεση επαφή με την φύση και η σωματική άσκηση, με εκδρομές και θαλάσσια λουτρά. Αυτό είχε σαν συνέπεια την ίδρυση του «Τεκτονικού Ομίλου Εκδρομών» το 1927, που μετασχηματίστηκε 10 έτη μετά, στον μέχρι σήμερα υφιστάμενο «Αρχαιόφιλο Όμιλο Εκδρομών».

Η άσκηση Φιλανθρωπικού Έργου ασκείται από της ιδρύσεως της Στοάς μέχρι σήμερα ανελλιπώς,  τόσον από μεμονωμένα μέλη του Εργαστηρίου, όσον και ως Στοά, πολλές φορές σε συνεργασία με τη ΜΣΤΕ, και πάντοτε υπό τον νόμον της σιγής, προς πάσχοντες συνανθρώπους μας.

 Διακριθέντες Τέκτονες στην Ελληνική κοινωνία μέχρι το 1980:

 •     Συγγραφείς: Νάγος Σπυρίδων, Αδριανόπουλος Αντ., Βασιλής Ιωάννης, Παράσχης Νικόλαος, Iωαννίδης Δημήτριος, Μπρούμης Ιωάννης, Πολάτος Μαρίνος, Γράβιγγερ Πέτρος.
 •     Δρακούλης Πλάτων, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, βουλευτής
 •     Παπαμιχαλόπουλος Κων. Νομικός, Υπουργός Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων
 •     Προκοπίου Άγγελος, Καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης
 •     Βλησίδης Θρασύβουλος, Πρύτανις του Πανεπιστημίου Αθηνών
 •     Οικονομίδης Φιλοκτήτης, Αρχιμουσικός, Ιδρυτής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών,
 •     Δρακόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής Σεισμολογίας
 •     Φωτιάδης Ευάγγελος, Καθηγητής Ιστορίας και Ηγεσίας
 •     Πλακίδης Σταύρος, Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

 Εκδόσεις των αδελφών της Στοάς:

 •     Βασιλής Ιωάννης: Το Σημειωματάριον ενός Μύστου, Είδον τον Ακτινοβόλον Αστέρα, Τα δικαιώματα του ανθρώπου και αι φυσιοκρατικαί βάσεις των, Δια την κατάρτισιν του Μαθητού Τέκτονος
 •     Αδριανόπουλος Αντ: Τι είναι ο Τεκτονισμός, Ο άνθρωπος και η ζωή, Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι
 •     Νάγος Σπυρίδων: Φιλοσοφικά κείμενα, Τεκτονικές Ομιλίες εις Α΄ Βαθμόν, Τεκτονικές Ομιλίες εις Γ΄ Βαθμόν, Αλήθεια – Ελευθερία – Γνώση, περί τροφής και ακρεοφαγίας
 •     Αναγνώστου Παν: Αιγυπτιακά Μυστήρια, Πάπυρος των Εσσαίων περί του Θείου Ιησού
 •     Παράσχης Νικ. Δημιουργία και Πνευματική Αναγέννησις – Ζωή μετά θάνατον
 •     Αναγνωστόπουλος Δημ.: Ο Κυανούς Τεκτονισμός
 •     Πολλάτος Μαρίνος: Διακόσια χρόνια Ελληνικού Τεκτονισμού
 •     Μπρούμης Ιωάν: Εννέα Ομιλίαι Β΄ βαθμού
 •     Dr. Mark Haven (μετάφραση Διόδωρος Καρυδάκης): Ο Διδ Καλλιόστρο
 •     Τάκας Στυλ.: Η Πυθογόρειος αριθμολογία, οι Φυσικοί Νόμοι, ομιλίες Συμβολικού Τεκτονισμού, Πρώτος βαθμός του Συμβολικού Τεκτονισμού

Αδ. της Στ. που διατέλεσαν μέλη της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος:

 •     Βλησίδης Θρασύβουλος, Μεγ.·. Διδ.·.
 •     Αδριανόπουλος Αντώνιος, Μεγ.·. Γραμ.·.
 •     Μαργαρίτης Ιωάννης, Μεγ.·. Γραμ.·.
 •     Τσιτσώνης Ευάγγελος, Μεγ.·. Α΄ Επ.·.
 •     Νάγος Σπυρίδων, Μεγ.·. Β΄ Επ.·.
 •     Αναγνώστου Παναγιώτης, Μεγ.·. Τελ.·.

 Επίτιμα Μέλη της Στοάς:

 •     Σάββας Βαφειάδης,  Μεγ.·. Διδ.·.
 •     Ιωάν. Τσάμης, Πρόσθ.·. Μεγ.·. Διδ.·.
 •     Σπυρ. Καμαλάκης, Ύπ.·. Μεγ.·. Ταξ.·.
 •     Δημοσθ. Ηλιάδης, πρ.·. Μεγ.·. Επιθ.·.
 •     Νικ. Βουργίδης, Μεγ.·. Διδ.·.
 •     Γεώρ. Βασιλογεώργης,  Μεγ.·. Διδ.·.

 Διεθνείς σχέσεις:

Οκτώβριος 2008: Η Σε.·. Στοά Προμηθεύς υπ’ αρ. 37 Αν.·. Αθηνών αδελφοποιείται μετά των ήδη αδελφοποιημένων Σε.·. Στ.·. της Μεγ.·. Αν.·. της Ιταλίας:  Prometeo υπ’ αρ. 261 Αν.·. Τάραντος, Prometeo υπ’ αρ. 1133 Αν.·. Κοζέντσα και  Prometeo υπ’ αρ. 1140 Αν.·. Μπολόνια. Η εκδήλωση ετελέσθη στο Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών.